İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Dönmez Hukuk; müvekkil portföyü içinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilerle ilgili İcra İflas Hukukuna ilişkin olarak ortaya çıkan ihtilaflarda her türlü koruyucu ve önleyici hukuki imkanlarını ivedilikle uygulamanın yanı sıra;

Her türden icra takibinin başlatılması ve yürütümü,

  • Haciz işlemleri,
  • İtirazın iptali ve istihkak davalarının açılması ve yürütülmesi,
  • İhtiyati haciz,
  • Her türden iflas takibinin başlatılması ve yürütümü,
  • İflasın tasfiyesi,
  • İflasın ertelenmesi,

gibi; İcra İflas Hukukuna ilişkin müvekkillerimizin hak ve alacaklarını korumaya yönelik her türlü işlem Ofimizde bulunan avukatlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.