Bankacılık ve Finansman Hukuku

Bankacılık ve Finansman Hukuku

Bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri, kredi alan şahıslar ve iflas uygulayıcıları büromuzca temsil edilip, her türlü hizmet bünyemiz avukatları ve danışmanlarınca sağlanmaktadır.

Büromuz tarafından yapılan işler, ulusal, uluslararası ve kıyı bankacılığı nezdinde birçok işlemleri kapsamaktadır. Büromuz, finansal paketlerin dokümantasyonu, yeniden yapılanma ve araçlar bağlamında, müvekkillerini bütünleyen ve kuşatan bir hizmetin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Büromuz nezdinde takip edilen ve düzenlenen konular;

  • İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar,
  • Kiralama, 
  • Faktoring, 
  • Kredi Sözleşmeleri,
  • Şirket finansmanı,
  • Mal ve Proje finansmanı,
  • Yapısal Finans,
  • Uluslararası ticaret finansmanı,
  • Menkul Kıymet faydalarının yaratılması ve uygulanması,
  • Gemi ve yat finansı