Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

Çok sayıda hukuki ihtilaf ve tahkim sorunlarıyla ilgilenmenin yanı sıra, amacımız müvekkillerimizin davanın her aşamasıyla ilgili üst seviyede bilgilendirilmesi güvncesini vermek ve bu bağlamda  dava açısından en güçlü stratejiyi uygulamaktır.Uyguladığımız proaktif strateji ve yakın müvekkil ilişkilerimiz ,ölçülü ve doğru bir biçimde davranmamızı ve olumlu sonuçlar elde etmemizi sağlıyor.Müvekkillerimize öncelikle pozitif ve negatif olasılıkları düşünerek bilgilendirme yapıyoruz ve mahkemeye gitmeden önce çözüm arayışında bulunuyoruz.

Uluslararası firmaların da bulunduğu geniş müvekkil çevremizle hukukun enternasyonal boyutlara ulaştığının farkındayız.

Çalışmalarımızı sonucunda sahip olduğumuz –içlerinde önemli hukuk bürolarının da bulunduğu- network sayesinde , sınır ötesi anlaşmazlıklarla da ilgileniyoruz.

Son 10 yılda Tahkim Kurumu tartışmalı olmakla beraber bizim yoğunlaşmış bulunduğumuz alanlardan bir tanesidir.Müvekkillerimizi yerel ve uluslararası boyutlarda temsil etmekteyiz.Bu konuda çalışma alanlarımız; tahkim kararının uygulanması için icrai faaliyetler, inşaat hukukundan doğan anlaşmazlıklar ticaret hukuku (sözleşmeden doğan anlaşmazlıklar,tazminat talepleri,iflas)