Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermekteyiz.

Büromuz nezdinde verilen hizmetler;

  • Tapu Sicili kayıtları,
  • Tapu sicilinin tesciline ilişkin davaların ikamesi ve yürütümü,
  • Kiralama Sözleşmeleri,
  • İpotek,
  • Yabancı yatırımcıların gayrimenkul edinimi